جنگل سه هزار تنکابن

جَنــگل ســِـه هــِــزار تُنـِـکابُــن

جنگل ییلاقی سه هزار که شناخته شده ترین  مسیر دسترسی تنکابن به خرم آباد است ، از قلعه گردن به سمت جنوب امتداد یافته و از دو راهی لتاک در جانب شرقی وارد یک جاده می‌شود که به طرف منطقه زیبای سه هزار ادامه پیدا می‌کند. دره سه هزار منطقه‌ای بکر، زیبا با چشم اندازهای بدیع، چمنزارها، جنگل های مرتفع و جلگه‌ای است. رودخانه پر آب سه هزار از این دره عبور می كند. آب و هوای مطبوع به همراه آبشارها و چشمه‌های آب گوارا و آرامش رویایی این منطقه برای گروه های توریستی بسیار دلپذیر و طبیعت آن کاملاً برانگیزنده است.

پـــوشـــش گیــــاهی انبــــوه ،وجــــــود رودخــــانـــه هــــا و چــشمه سارهای روان ،محیط  این جنگل را بسیار چشم نواز کرده است. دره سه هزار در قسمت غربی قله علم کوه واقـــع شـــده است. در این دره آثارى از زندگى انسان ها در گذشته‌هاى دور بر جاى مانده است. 

منطقه دوهزار دارای دو رودخانه است یکی از سمت نوشا سرازیر می‌شود و دیگری از سمت قله سیالان و عسل (اسل) محله که در قریه کلیشم به همدیگر می‌پیوندند. همینطور منطقه سه هزار دارای سه رود اصلی شلف رود، گرمارود و مران رود است که به آن سه هراز می‌گفتند لیکن  با گذشت زمان و جابه جا شدن نقطه ای،  هراز به هزار تبدیل شده است.

رودخــــانــــه پرآب «سه هزار» تنـــکابــــن از جــمـــله  مجموعه  های زیستی، طبیعی و کم‌نظیر در ایران است. رودخانه سه هزار همچنین از شاخه‌های اصلی رودخانه چشمه کیله است. حتی در اکثر نوشته‌ها و کتاب‌ها این رود را به اسم بزرگ‌ترین شاخه‌اش یعنی سه هزار می‌شناسند. طول رودخانه سه هزار بالغ بر 57 کیلومتر است که دورترین سرچشمه‌اش مربوط به منطقه سه هزار و از کوه‌های تخت سلیمان با ارتفاع بیش از 4600 متر از سطح دریا نشئت می گیرد . این رود با عبور از مسیر کوهستان به سوی دریای خزر جریان یافته ،ضمن سیراب ساختن جلگه‌های حاصلخیز تنکابن در شمال شهر ساحلی  شهسوار، وارد دریای خزر می‌شود.