بوم گردی و تعاریف آن

بـــوم گــَردی و تَعــاریــف آن

حتما  راجع به بوم گردی یا اکوتوریسم شنیده اید و می دانید که معمولا در این فرایند  ( گشت و گذار و تفرج در مناطقی ویژه، بکر و کمتر شناخته شده ) چه جذابیت ها و پتانسیل هایی وجود دارد .

با این حال مهمترین نکته در حوزه بوم گردی ، علاوه بر تعامل و پیوند سازنده و دوسویه میان بازدید کنندگان و اماکن و نقاط مورد بازدید ، کشف و مطالعه ی حیـــات طبیعـــی و زیست بوم هایی است که شاید یکی از برجسته ترین خصوصیات آنها برخورداری از  فرهنگ ها و سنت ها و آداب و رسوم  متنوع و تازه ایست که اگر شخصا به استقبال و مشاهده آنها نشتابیم، چه بسا تا مدت های مدیدی  حس و حال و اثرات مثبت چنین امکانی را از خود دریغ کرده باشیم.

آداب و سننی که گاهی در قالب اجرای سازها و نواهای موسیقیایی، برگزاری جشنواره های محلی با موضوع غذا و خوراکی ها ، پوشش ها و لباس ها و  اعیاد و  باورهای فولک ، مراسمات نمادین برداشت محصولات کشاورزی و… از جذابیت های فوق العاده ای برخوردارند. بدیهی است که بوم گردی تنها و تنها یک سفر ساده و غیر مسئولانه نیست. بلکه نوعی تعامل و هم افزایی است در راستای ادارک و فهم درست تر  از آفریدگار طبیعت، مردمان و همنوعانمان با فرهنگ ها و گرایشات و ارزش هایی دیگر و زیست بوم هایی که به عنوان هدیایی الهی بر ما  ارزانی شده اند تا قدر آنها را دانسته و در حفظ شان کوشا باشیم.

آری توجه به ترویج اخلاق زیست محیطی و پاسداشت طبیعت اعم از کوهستان ها ، جنگل ها ، دریا و سواحل و باغات، اصلی ترین دغدغه افرادیست که با مفهوم بوم گردی و اکوتوریسم به شکلی بنیادین  آشنایی دارند. کائنات هیچ حرکت و عملی را فارغ از مثبت یا منفی بودن ، بی پاسخ نمی گذارد. به همین منظور حفظ و حرمت نهادن به طبیعت و دیگر مظاهر و مواهب آن حرمت و احترامی متقابل است به خویشتن و انسانیت …

بیائیم همگام با مجموعه گردشگری آوای باران بینش ، دانش و آرامش  را به شکلی  متفاوت و تازه  تجربه کنیم  تا  متاثر از این حضور و همراهی پندار ، گفتار و کردار خود را به نیکی و راستی تعالی بخشیم.

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید  روزگار وصل خویش  …