خوش آمدید به

مجموعه گردشگری آوای باران

مجموعه گردشگری آوای باران در محلی با قدمت بیش از 100 سال، در روستای سرواش پشته جنگل سه هزار واقع شده و در اسفند ماه سال 1396 با حفظ و رعایت معماری سنتی، یک بنای قدیمی مرمت شد و در اختیار گردشگران قرار گرفت. وسعت این مجمـــوعه قـــریب به 1000 متــــرمربع و بخش های مختلف آن در بردارنده تمدن و فرهنگ بومیان این منطقه می باشد.
 

بگردید

اتاق های ما

اتاق شماره 4

از: 70,000 تومان شب

طبقه پایین بالکن ویو جنگل این مجموعه شامل دو طبقه و در هر طبقه  2 اتاق...

1نقد و بررسی ها
(5/5)

اتاق شماره 3

از: 70,000 تومان شب

طبقه پایین بالکن ویو جنگل این مجموعه شامل دو طبقه و در هر طبقه 2 اتاق...

اتاق شماره 2

از: 70,000 تومان شب

طبقه بالا بالکن ویو جنگل این مجموعه شامل  دو طبقه و در هر طبقه  2 اتاق...

نظرات استفاده کنندگان از مجموعه گردشگری آوای باران